Juridisch advies


Professionele paardensporter met een juridische tintje!

Naast het professionele leven in de paardensport ben ik jurist. Van 2011 tot en met 2014 heb ik de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid succesvol gevolgd aan de Erasmus Universiteit. Ik volgde deze opleiding in het welbekende vrijdagmiddag onderwijs. Dit hield in dat ik enkel op vrijdag college hoefde te volgen. Hierdoor heb ik geleerd om al vanaf het begin stadium zelfstandig juridische vraagstukken op te lossen. Vervolgens ben ik gestart met een masteropleiding privaatrecht en deze rond ik af in het voorjaar van 2017. Vervolgens ben ik gestart met een masteropleiding ondernemingsrecht. Momenteel volg ik de masteropleiding ondernemingsrecht en naar verwachting ben ik in juli 2017 afgestudeerd.

Doordat ik veel ervaring heb met de paardensport kan ik u op het gebied van geschillen omtrent het hippisch recht adviseren en bijstaan. Veel collegajuristen zijn niet op de hoogte van het specifieke vakgebied paardensport met alle daarbij behorende paardentermen en afspraken die gemaakt worden in goed vertrouwen.

Hebt u een juridisch geschil met of zonder betrekking tot de paardensport? Schroom dan niet om contact op te nemen!

Er is ook een artikel geschreven door de universiteit van Erasmus voor een project over ambities. Klik op de link op het stuk te lezen.

Naar artikel